Bi bơm 1B053 Teflon 2″

Bi bơm 1B053
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện dòng bơm màng 2.0″
– Tương thích loại bơm: -B40 / 1½”
– B50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất