Bi bơm 41503259, 6-025-23-2, 1106009 FKM

– Chất liệu bi bơm FKM
– Kích thước: 15.00mm
– Phụ kiện bơm màng -TX27
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất