Bi bơm 41503271, 6-025-23-3, 1106010 chất liệu Buna

– Chất liệu bi bơm Buna
– Kích thước: 15.00mm
– Phụ kiện bơm màng -TX28
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất