Bi bơm 93100-E Santoprene

– Mã bi bơm màng 93100-E
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng: 0.5″, 3/4″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất