Bộ phụ tùng bơm màng ARO fluid kit 637432-22 dòng 2 inch

Fluid kit 637432-22 hay 637432.22
4 X 93358-2 Buna ball

2 X 96391-G Geolast diaphragm

4 X Y325-237 Buna O-ring

1 X Y330-117 Buna O-ring

1 X Key lube grease
– Linh kiện thay thế bơm màng Aro 2″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất