Bộ phụ tùng aro repair kit 637165-44 sử dụng màng Teflon bi Teflon

Bộ linh kiện 637165-44 hay 637165.44
4 X T93358-4 PTFE ball

2 X T94617 PTFE diaphragm

2 X T94616 Santoprene diaphragm

2 X TY328-16 PTFE O-ring

2 X TY328-208 PTFE O-ring

4 X T95910 PTFE O-ring

8 X TY220-230 PTFE O-ring

1 X TY330-117 Buna O-ring

1 X Key lube grease
– Phụ kiện thay thế bơm Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất