Bộ sửa chữa aro Fluid kit 637432-EEB dòng máy 2 inch

Bộ Fluid kit 637432-EEB dòng máy ARO 2 inch
4 X 93358-A Santoprene ball

2 X 96391-A Santoprene diaphragm

4 X 94356 EPDM O-ring

1 X Y330-117 Buna O-ring

4 X 94328-A SantopreneSeat

1 X Key lube grease

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất