Bơm màng ARO 66612B-244-C 1 inch thân Inox màng Teflon

21,335,000

Thân Inox màng Teflon
Đầu hút và đẩy: 1” PT
Áp suất khí nén tốt đa: 8.3 Bar
Áp suất khuyên dùng: 1.5 ~ 6 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa: 3.2mm
Lưu lượng tối đa: 133L/Per min
Khối lượng bơm: 8.6kg

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất
Danh mục: