Màng bơm neo 04-1020-52 của máy Wilden 1.5″ dòng T4, M4, P4, PX4

608,000

Mã màng: 04-1020-52 Hay 04.1020.52
Màng neo
Phụ kiện bơm màng Wilde 1″ dòng máy P02 – T02 – M02

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất