Màng bơm neo 08-1010-51 của máy Wilden 2″ dòng T8, M8, P8, PX8

720,000

Mã màng: 08-1010-51 Hay 08.1010.51
Màng neo
máy bơm 2″: T8, M8, P8, PX8, P800, PX800

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất