Màng bơm 1A089 Hytrel 1″

Mã màng 50-233 hay 50.233
– Vật liệu: Hytrel
– Phụ kiện dòng bơm màng 1.0″
– Tương thích loại bơm: -B25 / 1”
– X25 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất