Màng bơm 50-233 Santo 2″

– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm màng 2.0″
– Tương thích loại bơm: – B50 / 2”
– X50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất