Màng bơm 40-223 Santo 1,5″

Mã màng 40-223 hay 40.223 )
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm màng 1.5″
– Tương thích loại bơm: -B40 / 1½”
– X40 1½”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất