Màng bơm 94355-T Teflon phụ kiện bơm Aro 2″

Mã màng 94355-T hay 94355.T
– Vật liệu: màng teflon
– Phụ kiện máy bơm màng Aro 2″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất