Màng bơm 96476-T Teflon phụ kiện bơm Aro 3″

Mã màng 96476-T hay 96476.T

– Vật liệu: màng Teflon

– Phụ kiện máy bơm màng Aro 3″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất