Màng bơm 96391-C Hytrel phụ kiện bơm Aro 2″

Mã màng 96391-C hay 96391.C
– Vật liệu: màng Hytrel
– Phụ kiện máy bơm màng Aro 2″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất