Màng bơm 96477-A Santoprene phụ kiện bơm Aro 3″

Mã màng 96477-A hay 96477.A

– Vật liệu: màng Santoprene

– Phụ kiện máy bơm màng Aro 3″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất