Màng bơm santo 96166-A phụ kiện máy ARO 1.5″ dòng PD15

Mã màng 96166-A
– Chất liệu: Màng Santo
– Phụ kiện bơm màng 1.5″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất