Màng bơm santo 96267 phụ kiện máy ARO 1″ dòng PD10

– Mã màng 96267
– Chất liệu: Màng Teflon
– Phụ kiện bơm màng 1″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất