Màng bơm santo 96391-A phụ kiện máy ARO 2″

Mã màng ARO 96391-A hay 96391.A
– Chất liệu: Santo
– Phụ kiện bơm màng 2″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất