Màng bơm santo 96475-A phụ tùng máy ARO 3″ 666300, 66M3X0

Mã màng ARO 96475-A hay 96475.A

– Chất liệu: Màng teflon

– Phụ kiện bơm màng 2″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất