Miếng nẹp 93441-2 Thép

– Miếng nẹp 93441-2
– Vật liệu: Carbon – Steel
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất