Nắp van chia khí 93086 Acetal

– Nắp – Van chia khí 93086
– Vật liệu: Acetal
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất