Pít tông van chia khí 67164 Acetal

Pít tông – Van chia khí 67164
– Vật liệu: Acetal
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất