Pít tông van chia khí 94035 Acetal

Pít tông – Van chia khí 94035
– Vật liệu: Acetal
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất