Bi bơm 11503222, 6-050-23-5, 1156052 Chất liệu Inox

– Chất liệu bi bơm Inox
– Kích thước: 18.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T50-TX70-T80-T70S-T34
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất