Bi bơm 11503259, 6-050-23-2, 1156009 Chất liệu FKM

– Chất liệu bi bơm FKM
– Kích thước: 18.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T50-TX70-T80-T70S-T32
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất