Bi bơm 12503272, 6-100-23, 1256008 Chất liệu EPDM

– Chất liệu bi bơm EPDM
– Kích thước: 28.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T100-TX120-T125-T120
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất