Bi bơm 11503271, 6-050-23-3, 1156010 Chất liệu Buna

– Chất liệu bi bơm Buna
– Kích thước: 18.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T50-TX70-T80-T70S
-T33
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất