Bi bơm 11503272, 6-050-23, 1156008 Chất liệu EPDM

– Chất liệu bi bơm EPDM
– Kích thước: 18.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T50-TX70-T80-T70S-T30
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất