Bi bơm 11503260, 6-050-23-1, 1156023 Chất liệu PTFE

– Chất liệu bi bơm PTFE hay teflon
– Kích thước: 18.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T50-TX70-T80-T70S-T31
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất