Bi bơm 12503259, 6-100-23-2, 1256009 Chất liệu FKM

– Chất liệu bi bơm FKM
– Kích thước: 28.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T100-TX120
-T125-T122
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất