Bi bơm 12503260, 6-100-23-1, 1256023 Chất liệu PTFE

– Chất liệu bi bơm PTFE hay teflon
– Kích thước: 28.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T100-TX120-T125-T121
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất