Bi bơm 41503222, 6-025-23-5, 1106052 Chất liệu Inox

– Chất liệu bi bơm Inox
– Kích thước: 15.00mm
– Phụ kiện bơm màng -TX29
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất