Màng bơm 94091-A Santoprene phụ kiện bơm Aro 3″

Mã màng 94091-A hay 94091.A
– Vật liệu: màng Santoprene
– Phụ kiện máy bơm màng Aro 3″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất