Miếng đệm 190835 HDPE

Mã Miếng đệm 190835
– Vật liệu: HDPE
– Husky 3275 / 3”
– Tương thích: Bơm màng Husky

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất