Thanh trượt 188855 Aluminum

Mã Thanh trượt 188855
– Vật liệu: Nhôm
– Husky 1040 / 1”
– Husky 1590 / 1½”
– Husky 2150 / 2”
– Tương thích: Bơm màng Husky

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất